Et professionelt CV og LinkedIn profil kan sikre dig dit drømmejob

Vi er et team af professionelle recruitere som til dagligt arbejder med at finde og udvælge gode kandidater til aktuelle jobmuligheder. Her kan vi dokumentere at et professionelt CV og en optimeret LinkedIn profil, kan sikre dig dit drømmejob.

Når virksomheder udvælger kandidater til samtale, gør de det i høj grad med udgangspunkt i det medsendte CV, ansøgning eller LinkedIn profil. Det er derfor af afgørende betydning for dig, at du præsenterer dig bedst muligt med en tydelig skildring af din erfaring, dine kompetencer og de resultater, du har været med til at skabe i tidligere ansættelser. Vi arbejder ud fra en personlig rådgivning og med dig undervejs i processen og vender din profil i forhold til jobmarkedet og de ønsker du har for et job. 

Vi tilbyder følgende løsninger, som alle kan tilpasses dine præcise behov.

CV OPTIMERING

At få skabt sammenhæng mellem den erfaring man har tilegnet sig og den type jobs, man ønsker at søge kan være en udfordring. I vores proces sikrer vi, i fællesskab, at dine erfaringer, dine kompetencer og de resultater, du har været med til at opnå; fremstår overskueligt og dermed styrker et professionelt billede udadtil. Dermed hjælper vi dig med at få udarbejdet det bedste CV-fundament fra start.

Har du behov for yderligere optimering af dit CV, hjælper vi dig med en analyse samt forbedringsforslag. Her vil en professionel vurdering af dit CV, med dertil hørende forslag til forbedring i indhold samt opsætning, danne grundlag for en analyse af dit CV. Her vil vi i fællesskab tale om forbedringer og de tiltag der skal til for at du får et professionelt men også personligt CV.

LINKEDIN OPTIMERING

Har du behov for LinkedIn optimering, hjælper vi dig med at præsenterer dig bedst muligt ved at optimere din profil på LinkedIn. Dermed kan du indgår relevant i de søgninger, som virksomheder og headhuntere igangsætter, når de skal finde deres kandidater. Her kan vi sikrer at du fremstår interessant, professionel og relevant.

Vores konsulent vil indledningsvist analysere og vurdere din profil på LinkedIn og dernæst tage en dialog med dig om de forslag og tiltag, der kunne være relevante at implementere. Det er muligt, at der undervejs i processen skal formuleres kortere formidlinger, så du afslutningsvist sidder med en gennemarbejdet og godt sammenhængende professionel profil, der får dig til at fremstå bedst muligt til jobbet.

JOBSAMTALEN

Har du behov for at blive godt klædt på til din næste jobsamtale, hjælper vi dig med forberedelse. Følelsen af at være godt forberedt og mentalt rustet til en kommende jobsamtale, vil få dig til at slappe bedre af og vise dit bedste jeg i en afgørende situation.
Vi tilbyder professional rådgivning og sparring i forhold til din praktiske og mentale forberedelse til jobsamtalen. Vi sætter fokus på din personlige præsentation af dig selv og dine kompetencer, sat i forhold til det aktuelle job, du er indkaldt til samtale til.

KARRIEREAFKLARINGSFORLØB

Vi tager udgangspunkt i din situation og udfordring og sammensætter derefter møder, der tilgodeser dit aktuelle behov. Et forløb med karriereafklaring kan sikre, at den erfaring og værdi, du har oparbejdet bevares og videreudvikles gennem rådgivning om de rette karrierevalg.

Vi kan inddrage erhvervstest, karrieremodeller, motivationsanalyse, salgstest, personlighedstests mm., og vil hele tiden sikre et fokus på det mål, du har sat dig.

 _______________________

Processen varer samlet 3 timer og rådgivning vil som udgangspunkt være ved personligt fremmøde.

Pris 2700,00 inkl. moms.