Det er Peopleinsyncs etiske synspunkt at se fordringsfuld på vores behandling af kunders og kandidaters persondata. Vi har derfor altid efterlevet datatilsynets retningslinjer for opbevaring af personlige kandidat- eller firmaoplysninger. Her garantere vi at fortrolige data og andet information ikke videresendes til anden part, uden samtykke.

Herunder kan du se, nogle af de elementer i persondataforordningen, som får betydning i vores arbejde med rekruttering:

  • Den giver dig mulighed for at få information om, hvilke data vi har registreret på dig og vi vil på efterspørgsel, fremvise pågældende information.
  • Vi er forpligtet til at indhente din udtrykkelige samtykke.
  • Du har til en hver tid, ret til at kræve at vi sletter dine persondata

Vi ser seriøst på behandling af persondata og i den forbindelse ønsker vi ikke at modtage CPR-nummer, helbredsmæssige historie, samt information om politisk og religiøs overbevisning og andre følsomme oplysninger.