Når du er ansat som vikar gennem PEOPLEINSYNC ApS, er du ikke ansat som funktionær eller under overenskomst. Du bliver ansat som midlertidig medarbejder på timeløn, hvilket betyder, at du er ansat under nogle specielle forhold, som du skal være opmærksom på. Nedenfor kan du læse mere om, hvad der sker, når du for eksempel ønsker at opsige dit ansættelsesforhold eller bliver opsagt, hvis du ønsker at holde ferie, bliver syg eller skal på barsel.

Fleksibel opsigelse

Når du er ansat som vikar, kan du som udgangspunkt opsiges fra dag til dag. Dette skyldes bl.a. frigørelseskravet fra din a-kasse, som betyder, at du skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis et mere permanent job skulle dukke op.

Som vikar er du med andre ord fri til at opsige din stilling med dags varsel, hvis du skulle få lyst til nye udfordringer.

Det betyder selvfølgelig også, at du kan blive opsagt med kort varsel af os, men ligesom vi opfordrer til en åben og ærlig dialog om dig og dine fremtidsplaner, forsøger vi selvfølgelig, også så vidt muligt, at informerer dig i god tid, i tilfælde af en opsigelse. Såfremt vi har matchende opgaver, hjælper vi dig videre til en ny vikaropgave.

Feriepenge og -afholdelse

Som vikar får du ikke løn under ferie, men du optjener feriepenge efter gældende sats. Feriepenge er pt. 12 % af din løn, som PEOPLEINSYNC ApS indbetaler til Feriekonto hver måned. Du kan få feriepengene udbetalt det efterfølgende ferieår med begyndelse 1. maj.

Når du ansættes i et kortere vikariat forventes det, at du ikke afholder din ferie i løbet af vikariatet. Hvis du allerede har planlagt ferie i løbet af vikariatet, skal dette oplyses og godkendes, inden vikariatet påbegyndes. Ved længere vikariater aftales afholdelsen af ferien med arbejdspladsen, og PEOPLEINSYNC ApS skal blot informeres om afholdelsen.

Syge- og barselsdagpenge

Som vikar får du ikke løn under sygdom eller barsel, men som alle andre er du berettiget til sygedagpenge og barselsdagpenge. Dine sygedagpenge betales af kommunen de første 8 uger af din ansættelse, men herefter er det PEOPLEINSYNC ApS, der betaler dine sygedagpenge efter den gældende takst. Skal du på barsel, er det kommunen, der betaler dine barselsdagpenge.

Når du har brug for at indberette sygdom eller barsel til kommunen, hjælper PEOPLEINSYNC ApS dig selvfølgelig med indberetningen, så du får så lidt ekstraarbejde ud af det som muligt. Vær opmærksom på, at kommunen har et beskæftigelseskrav, som du skal leve op til, før du er berettiget til syge- og barselsdagpenge.

Beskæftigelseskravet betyder p.t., at du skal have arbejdet minimum 120 timer indenfor de sidste 26 uger før din sygdom eller barsel. Hvis du ikke lever op til beskæftigelseskravet, kan du ikke modtage dagpenge fra kommunen, og du bør i stedet kontakte din a-kasse for at finde ud af, om du er berettiget til godtgørelse i forbindelse med sygdom.

Din arbejdstrivsel

Når du er ansat som vikar gennem PEOPLEINSYNC ApS, er det PEOPLEINSYNC ApS, der er din arbejdsgiver, selvom du har din daglige gang og arbejde et helt andet sted. Vi hos PEOPLEINSYNC ApS går derfor højt op i, at du trives og har det godt i din ansættelse. Vi ringer derfor til dig med jævne mellemrum for at sikre, at alt fortsat er, som det skal være, og at du er glad og tilfreds.

Vi opfordrer dig også til altid at tage kontakt til os, hvis der er forhold på arbejdspladsen, der ikke lever op til dine forventninger, eller hvis du har andre problemer, du ikke kan løse direkte med arbejdspladsen. I disse tilfælde kan PEOPLEINSYNC ApS optræde som mellemled mellem dig og arbejdspladsen og dermed sikre, at både du og arbejdspladsen er glade for samarbejdet, og at dette gode samarbejde kan fortsætte fremadrettet.

Din videreudvikling

Hos PEOPLEINSYNC ApS har vi stor forståelse for, at jobbet som vikar måske ikke er det, du ønsker at fortsætte med.

Vi oplever, at vores vikarer fastansættes under et vikariat, men sker dette ikke, er vi så vidt muligt behjælpelige med at præsentere dig for opgaver hos andre kunder med henblik på en fastansættelse, og du er naturligvis velkommen til selv at søge nye udfordringer.