Vores etiske synspunkt er baseret på diskretion i forhold til vores kunder og kandidater. Vi efterlever Datatilsynets retningslinjer for opbevaring af kandidatdata i form af alle personfølsomme oplysninger. Derudover garanterer vi, at fortrolige data ikke videresendes til anden part, medmindre vi har tilsagn om dette.

Kundedata opbevares ligeledes med fuld diskretion, og følsomme virksomhedsinformationer behandles under fuld fortrolighed. Diskretion, fortrolighed og tillid er nøgleord for PEOPLEINSYNC, og dette skal afspejles i vores kommunikation udadtil.