Din virksomheds succes er nært forbundet med de medarbejdere og ledere, der arbejder i virksomheden. At finde og udvælge den rette kandidat til en stilling i topledelse er en strategisk opgave af stor betydning for din virksomheds fremtid. En professionel og målrettet rekrutteringsproces har derfor stor værdi for din virksomhed.
Med solid viden, træning og uddannelse samt vores erfaringer med rekruttering, organisationsliv, ledelse og forretning hjælper vi virksomheder på tværs af størrelser og brancher med at finde de helt rette nye ledere. I tæt samarbejde og kontinuerlig dialog med virksomheden tager vi os af processen fra start til slut.
Igennem årene har vi opbygget et bredt netværk af specialister indenfor specifikke fagområder, som vi samarbejder med og får relevant sparring fra på rekrutteringsopgaver, hvor det er særligt aktuelt. Det er altid vigtigt for os at forstå det marked, vi arbejder inden for, så vi kan løse vores opgave bedst muligt.
Tillid, diskretion og fortrolighed er afgørende faktorer under og efter rekrutteringsforløbet.

Processen

Vi arbejder efter en gennemtestet og effektiv model bestående af 10 trin:

1. Foranalyse

Sammen med repræsentanter fra virksomheden sikrer vi en afklaring af forretningens behov og laver en forventningsafstemning i forhold til den kommende leders profil, herunder valg af relevante tests samt valg af annoncering. Dialogen danner grundlag for search-profilen og for det arbejde, vi efterfølgende lægger i rekrutteringsprojektet.

2. Search

Så følger annonceringen og en fokuseret og effektiv search-proces, hvor vi søger de bedst egnede kandidater til stillingen. Processen indbefatter, at vi rækker ud til kandidater, at vi screener kandidater og indkalder de bedste egnede til interview.

3. Interview og referencer

De bedst egnede kandidater kommer til indledende interview med os i vores kontorer, og via samtalen sikrer vi en grundig uddybning af dels erfaring og resultater og dels kandidatens tanker om og motiver for at søge stillingen. Er der stadig et godt match mellem kandidat og stillingen, der skal besættes går en proces i gang, hvor referencer indhentes fra tidligere ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere etc.

4. Test

Særligt udvalgte kandidater tilbydes at besvare tests (valg af tests er afklaret på indledende møde). Kandidater løser opgaver og/eller besvarer testspørgsmål enten hjemme eller sammen med en konsulent, afhængigt af testen, og efterfølgende får kandidaten en tilbagemelding på tests.

5. Præsentation

Med udgangspunkt i interviews, tests og referencer udarbejder vi en skriftlig præsentation af relevante kandidater, og virksomheden får efterfølgende lejlighed til at vurdere kandidatfeltet.

6. Samtale

Så følger en proces, hvor kandidater kommer til samtale hos virksomheden, hvor en konsulent fra Peopleinsync medvirker sammen med rekrutterende leder, HR eller andre relevante parter. Vi medbringer kandidatpræsentationerne til mødet.

7. Udvælgelse

I en dynamisk proces samarbejder vi om at afgøre, hvilken en kandidat der er den rette. Eller om der er behov for at øge antallet af samtaler, forny kandidatfeltet eller noget helt tredje. Peopleinsync opdaterer alle kandidater efter endt proces.

8 - Pre-boarding og de sidste detaljer

I samarbejde hjælper vi den valgte kandidat med at blive klar til at starte i det ny job: Virksomheden får kontrakt og vilkår på plads sammen med den valgte kandidat og sikrer dialogen omkring virksomhedens strategi, fremtidsplaner og udfordringer, og vi støtter op omkring den valgte kandidats tilegnelse af den nye viden, den ny virkelighed og de nye kommende udfordringer.

9. Kandidaten starter i virksomheden

Virksomheden og den ny leder starter samarbejdet.

10. Opfølgning og evaluering

I en sidste dialog mellem kunde og Peopleinsync sikres en evaluering af processen. Ligeledes mellem ny leder og Peopleinsync. Peopleinsync sørger herefter for opfølgning med henblik på at sikre, at alt forløber som det skal.