Din virksomheds succes afhænger af dine medarbejdere.

Search- og rekrutteringsprocessen er typisk omfattende og tidskrævende, og afklaring og sammenhold af kandidaters faglige - og personlige kompetencer kan være udfordrende, særligt når den øvrige forretning også kalder.

Peopleinsync er glade for at kunne stille omfattende viden og erfaring til rådighed i forbindelse med, at vi hjælper din virksomhed med at finde den rette ny medarbejder. Vi kan i tæt samarbejde med din virksomhed varetage dele af rekrutteringsprocessen eller den fulde proces. En god rekrutteringsproces sikrer, at den rette kandidat findes til jobbet i første omgang og medvirker til, at store omkostninger på fejlrekrutteringer kan undgås.

Vi har fokus på at arbejde i tæt dialog med vores kunder, og vi arbejder fokuseret, målrettet og effektivt med respekt for vores kunders og kandidaters tid og behov.

Tillid, diskretion og fortrolighed er afgørende faktorer under og efter rekrutteringsforløbet.

Den fleksible rekrutteringsproces

Afhængigt af om din virksomhed har brug for at vi varetager dele eller den fulde rekruttering, består vores proces af op til 9 trin.

1. Foranalyse

Sammen med repræsentanter fra virksomheden sikrer vi en afklaring af forretningens behov og laver en forventningsafstemning i forhold til den profil, der skal ansættes. Vi tager også sammen stilling til, hvilke tests der er hjælpsomme i forhold til processen samt hvilken annoncering, der skal bringes i spil. Dialogen danner grundlag for search-profilen og for det arbejde, vi efterfølgende lægger i rekrutteringsprojektet.

2. Search

Så følger annoncering og en fokuseret og effektiv search-proces, hvor vi søger de bedst egnede kandidater til stillingen. Processen indbefatter, at vi rækker ud til kandidater, at vi screener kandidater og indkalder de bedste egnede til interview.

3. Interview og referencer

De bedst egnede kandidater kommer til indledende interview med os i vores kontorer, og via samtalen sikrer vi en grundig uddybning af dels erfaring og resultater og dels kandidatens tanker om og motiver for at søge stillingen. Er der stadig et godt match mellem kandidat og stillingen, der skal besættes går en proces i gang, hvor referencer indhentes fra tidligere ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere etc.

4. Præsentation

Med udgangspunkt i interview og referencer udarbejder vi en skriftlig præsentation af kandidaten, som kontinuerligt igennem processen sendes til løbende vurdering hos virksomheden.

5. Samtale

Virksomheden afholder samtaler med udvalgte kandidater.

6. Test

Særligt udvalgte kandidater tilbydes at besvare tests (valg af tests er afklaret på indledende møde). Kandidater løser opgaver og/eller besvarer testspørgsmål enten hjemme eller sammen med en konsulent, afhængigt af testen, og efterfølgende får kandidaten en tilbagemelding på tests.

7. Udvælgelse

Virksomheden vælger en kandidat, og Peopleinsync byder rigtig gerne ind med sparring i den forbindelse. Peopleinsync opdaterer alle kandidater efter endt proces.

8. Kandidaten starter i virksomheden

Virksomheden og den ny medarbejder starter samarbejdet.

9. Opfølgning og evaluering

I en sidste dialog mellem kunde og Peopleinsync sikres en evaluering af processen. Ligeledes mellem ny medarbejder og Peopleinsync. Peopleinsync sørger herefter for opfølgning med henblik på at sikre, at alt forløber som det skal.