REKRUTTERINGSTEST/PERSONLIGHEDSTEST

Såfremt der ønskes en profilanalyse og sparring på kandidatens faglige og personlige parametre, har vi autorisation i anvendelsen af analyseværktøjer til personprofiler.

PEOPLEINSYNC benytter blandt andet profilanalyseværktøjer som et samtaleværktøj i forbindelse med personaleudvælgelse samt teamsammensætning. Vi tilbyder personprofilanalyser til at belyse en samlet vurdering af kandidaterne, og skal opfattes som et hypotesegenererende arbejdsværktøj, der kan hjælpe med at afdække, hvordan kandidaten med sandsynlighed vil agere i et konkret job i den pågældende virksomhed.

Test af personprofiler er gavnlige for virksomheder som søger en dyb indsigt i hvem der ansættes og til hvilke typer af job disse finder vil finde sig selv bedst tilrette, også gavnliget for kandidater i forhold til feedback og indsigt i deres egen profil.

Master Management: Master Person Analyse

Enkel og effektiv at home online-test og 1 times samtale, der kaster lys over dine præferencer, styrker og svagheder inden for tre områder: Ego-Drive, Sociale Faktorer samt Arbejdsstil.

INDIVIDUELLE AFKLARING- OG UDVIKLINGSVÆRKTØJER

Vores konsulent assisterer ved analyser og vurderinger af kandidater og tilbyder motivations- og omtanketest blandt flere personlighedstest.

Test af kandidater, som gavnligt kan give en forståelse af kandidaters dybereliggende motivation og interesser i arbejde, kandidatens kompetencer indenfor specifikke opgaver, samt indikatorer på hvordan din virksomhed kan skabe de bedste rammer for at kandidaten bliver succesfuld, samt trives i miljøet, til virke for gode resultater og tilpasse medarbejder.

Master Management: ACE – Adjustable Competence Evaluation

En potentialetest der afdækker individets kognitive LAR-score – Logisk Analytisk Ræsonnement. Scoren benyttes til at skabe match mellem kandidat og jobindhold / kompleksitetsniveau i opgaver.

TEAM-RELATEREDE UDVIKLINGSVÆRKTØJER

Identifikation af personlighedstype, kan desuden rettes mod at undersøge hvilke personlighedstræk der er særligt typiske for den enkelte og hvilke implikationer det har for samarbejdet med andre mennesker.

En type af test som kan være meget brugbare i sammensætningen af de rigtige teams, som på rette vis kan komplimentere hinanden og opnå gode resultater og trivsel.

Master Management: EASI

En typologitest med 4 typer; Entusiasten, Implementatoren, Analytikeren og Supervisoren. Testen måler den typiske adfærd og motivation i en arbejdsmæssig sammenhæng. God til teambuilding.